www.alverdensflag.dk
United Nations (UN)

De Forenede Nationer (FN)

FN er en organisation, der har til formål at bevare verdensfreden og styrke international samarbejde. FN blev oprette i efteråret 1945 og den 24. oktober er siden da blevet markeret som "FN-dagen" (FN's fødselsdag). FN har mange opgaver bl.a. sikkerhedspolitik, udviklingspolitik, miljøpolitik, menneskerettigheder, og international samfærdsel. En af FN's vigtigste opgaver er den internationale dom i Haag, her bliver bl.a. krigsforbrydere ført for retten.

Medlemslandene står i alfabetisk orden, med dato og årstal for optagelse i United Nations.


Opdateret d. 16.11.2011