www.alverdensflag.dk
EU - Den Europæiske Union's
Medlemslande

Den politiske, økonomiske og monetære sammenslutning af en række europæiske lande. EU blev grundlagt i 1957 ved underskrivningen af "Romtraktaten", på det tidspunkt hed det EF (Det Europæiske Fællesskab). I 1993 trådte "Maastrichttraktaten" til og EF blev til EU (Den Europæiske Union". Danmark blev medlem i 1972 efter en folkeafstemning, der har siden været 5 folkeafstemninger, hvor 56,2 % stemte ja til den "Europæiske Fælles Akt", i 1992 stemte 50,7 % nej til "Maastrichttraktaten", men i 1993 stemte 56,7 % ja til selv samme traktat, med visse forbehold kaldet "Edinburghaftalen". I 1998 stemte 55,1 % ja til "Amsterdamtraktaten" og i 2000 stemte 53,1 % nej til "Euroen".


Kandidat Lande
Mulige Kandidat Lande


Opdateret d. 16.11.2011